top of page
Ayelet yellin אילת ילין
me.jpg

054-6348611

 

 

ayelet@yellin.net

מילדות אני מציירת מתוך צורך פנימי לצייר. עד היום לא הוצאתי את ציורי אל מחוץ לכותלי ביתי. פניתי ללימודים במוסד רשמי לאמנות לאחר נקודת מפנה בחיי. אני מציירת בעיקר דיוקנאות (גם דיוקנאות של נוף), מתוך רצון לחקור את הדימוי החזותי, את המהות שעומדת  מאחוריו ולחשוף פיסת אמת אודותיו

אני משתמשת בצבעים ובקווים באופן חופשי מאוד ואינטואיטיבי. בבסיס עומדת ההנחה שלי שיש יופי באמת ויש אמת ביופי. אני אוהבת לעבוד בעפרונות, בטושים אקריליים, ובגירים צבעוניים המאפשרים עבודה מהירה. ציירתי גם בצבעי שמן

אני רוצה להמשיך ולחקור, ולפנות גם לחקר הדמיון שלי עצמי , ולערבב מציאות ומציאות פנימית

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page