top of page
Alex Gal אלכס גל

052-6126579

 

09-7671246

 

galalex@013.net.il

יליד 1942, גמלאי של התעשייה האווירית. מילדות חשתי בדחף יצירתי שהתבטא בציור, פיסול, וחכמת כפיים. אני מעדיף את הצורה על כתמי צבע אמורפיים. מכאן נטייתי לפיסול. בעשור האחרון אובחנתי כחולה פרקינסון -  עובדה שהגבירה בי את הדחף היצירתי.

מטבע הדברים בחרתי בפיסול הקרמי עקב הקלות היחסית המאפשרת לי ליצור בתנאים נוחים. איני נוטה לקישוט ועיצוב אסטטי. אני מעדיף להביע את השקפות עולמי ביחסי אנוש, בדתות, באמונות, בהיסטוריה ובפוליטיקה. אני משתדל לעשות זאת בהומור ובאירוניה ומקפיד עם זאת לשמור על כללי הקומפוזיציה הנכונה.

כיום איני חושש לחשוף את דעותיי בעניינים שברומו של עולם מהשנויים במחלוקת ועד לנושאים צנועים יותר.

 

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page