top of page
השתתפות בתערוכות
Bella Levin בלה לוין

054-4645645

 

09-7655667

 

bellik48@gmail.com

החוויה המשפיעה ביותר על האוריינטציה האמנותית שלי היא העובדה שאני דור שני לשואה. כמי שגדלה ללא סבים או דודים, חשוב לי להנחיל את זכר הדור שאבד לדורות הבאים. לכן, אני מעוניינת בעבודתי בחיבור בין העבר וההווה.

רוב הנושאים בציוריי מחוברים לקרובים לי כגון המשפחה, אך אינני יכולה להתעלם מהתהפוכות ומהשינויים שהעולם שמבחוץ עובר בכל תחומי החיים שלנו.

לכן, אם אצטרך לסכם במשפט את החתימה האמנותית שלי, יהיה זה השילוב שבין קונספט לרגש. הטכניקה שבה אני משתמשת לרוב היא ציור בשמן, אך גם קולאז' ואקוורל. הציור שלי הוא פיגורטיבי בעיקרו, משום שכך אני יכולה להתמקד במסר מסוים, שיעבור למתבונן בלי תיווך.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page