top of page
השתתפות בתערוכות
Edna Dali עדנה דאלי

052-3556109

 

052-3556109

 

info@ednadaliart.com

הנושא שהעסיק וסקרן אותי מאז ומתמיד הוא – אנשים,  מתחילת לימודיי ומשם לאמנות.

אני רואה באדם מגוון מראות, רגשות, חזויות, התנהגויות, שהחיים מכתיבים לו ובאים לידי ביטוי: אהבה, חמלה, זיכרון, הומור, כעס, כאב. את אלה ואת מחשבותיי ודעותיי אני מפסלת.

אני עוברת מסע בין דמויות שמקורן במהות הקיומית שלנו והמסע הופך לפסלים. תוך כדי עבודה מוכתבים גבולות החומר, מטמורפוזה של החומר ושילובו בחומרים נוספים כמו ברזל, בד, נייר ועוד . עיקר חומרי הגלם בהם אני מפסלת הם פורצלן וחומר. הפיסול  הוא ידני או יציקה לתבניות מקוריות שלי ושילוב ביניהם.

אני מבקשת לעניין ולאתגר את המתבונן ואת עצמי ולהשתמש בכוח הדמיון והיצירה.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page