Under the Circus lights
Under the Circus lights
Treasure hunters
Treasure hunters
Thread Bracelets seller Angkor Wat
Thread Bracelets seller Angkor Wat
Those were the days 1971
Those were the days 1971
Ruchama
Ruchama
Mist
Mist
Kerchief sseller
Kerchief sseller
Ice Cream Princess
Ice Cream Princess
Farewell Friend 1970
Farewell Friend 1970
Dawn could not be more beautiful
Dawn could not be more beautiful
BROTHERS
BROTHERS
Abigail Dreaming
Abigail Dreaming
השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
Eli Gross אלי גרוס

054-4778501

 

077-2001471

 

eligross@orange.net.il

בשנות העשרה יצרתי וחלמתי על לימודי וקריירה אמנותית. החלום פינה מקום ליובל שנות משפחה וקריירה חובקת עולם, אך נשאר טמון עמוק. אולי חטאתי פה ושם בשרטוט או ציור נדיר. רק  לעת פרישה התפניתי ללימודי אמנות,

החלטתי כי אני חייב לשמר את רסיסי החוויות שלי הקשורים לאנשים ומקומות אותם אני חי ואוהב, כפי שמצטיירים לי.

לכן אני נותן למכחול את זכות הדיבור – את יצירת השלם מרסיסים. המכחול מבטא את הצורך העמוק, הקמאי שלי לצייר. אני לא חוזר ו"מתקן" -   החיים קצרים ויש עוד כל כך הרבה ליצור. מאידך, כל יצירה משקפת רגשות,  זמן ומקום משלה – לא ניתן לחזור לנקודה זו ממילא.

  • Facebook App Icon
  • Instagram