top of page
השתתפות בתערוכות
Etti Sharony אתי שרוני

054-5445561

 

09-7658603

 

ester-sh@zahav.net.il

הציור שלי עוסק בנוף, מתחיל ומסתיים בנוף. בנוף שאין בו התחלה ואין לו סוף. הוא קטע מתוך האין סוף.

יש בו בדרך כלל מימד דו משמעי, עוסק בנוף מנקודת מבט אישית נשית ובחיבור בין הנוף לגוף ונפש האישה.

הנוף מתומצת ואני משתדלת להוריד כל פרט מיותר וכל אינפורמציה שאיננה חשובה בעיניי.

 הדבר שמאד חשוב בעבודות שלי הוא הצבע. אני מציירת בצבעי אקריליק על בדי קנוס בשכבות על גביי שכבות של כתמי צבע גדולים בעליי גבולות מטושטשים ולא ברורים, שמשתקפים האחד מתוך השני. הצבעוניות חזקה ויש בה חיבורים בלתי אפשריים  אשר מאפיינים את ציוריי.

דרך הציור אני מנסה להגיע למהות הנשית שלי, לניתוח עצמי ולהתבוננות פנימית, שמשפיעה עלי בחיי היום יום ובדרך שאני הולכת בה.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page