top of page
השתתפות בתערוכות
Gidon Shani גדעון שני

054-8192282


054-8192282

 

shanieg@netvision.net.il

עבודתי שואבת את חומריה מנופי הדרום הקסומים והרומנטיים. במשך למעלה מ-50 שנה, הם סביבת חיי הפיזית, המנטאלית והרגשית.

בין אם זה הנוף המשתקף מחלון חדרי, ובין אם אני יוצא אליו כדי להתקיים בו ולתפוס את צבעיו ומרקמיו, אני נוהג לצלם את מושא ההתבוננות ממספר זוויות. לאחר-מכן אני רושם קווי מתאר של החוויה החזותית. בהמשך אני מנסה לבטא את החוויה,  באופן ריאליסטי- התרשמותי, בשכבות של צבעי שמן.

הפלטה שלי נעה בין הלבן והצהבהב המונו כרומטי,  האופייניים לגבעות הסובבות את באר-שבע, לבין צבעי האדום, השחור, הוורוד והחום,  השזורים בצבעי ההרים והאבנים הקדומות באזור המכתש הגדול בואכה ים המלח, כביש הערבה ואילת.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page