top of page
השתתפות בתערוכות
Gila Myers גילה מאיירס

054-4981842


09-7493229

 

gila.myers@gmail.com

עבודותיי מורכבות מטכניקות וחומרי גלם ייחודיים ומגוונים, והמצע הבלתי קונבנציונלי עליו אני מציירת הינו אלמנט מובהק המייחד את עבודתי.

מוטיב החוזר על עצמו כחוט השני במגוון היצירות הינו העיסוק והמשיכה הבסיסית לדמויות אנושיות על היבטיהן השונים: דיוקנאות, הבעות פנים וחקר היחסים שביניהן.

אני מאמינה שאמנות אמיתית צומחת מהלב והנפש, וכל ציור עבורי דומה לבריאת חיים חדשים.

ההשראה שלי ליצור ולצייר באה מהסתכלות על החיים והסיפור המצויר בהם. הדמויות בציור מלאות רגש, לעיתים אפופות מסתורין, ודרכן אני מבטאת את תחושותיי כאישה וכאדם. כמו כן שאבתי השראה מחוויות חיים בתקופות בהן התגוררתי באוסטרליה ובבריטניה.

 

השכלה בתחום האמנות
bottom of page