top of page
ilan zuriel אילן צוריאל
דיוקן עצמי.jpeg

054-4230350

 

ilanzuriel43@gmail.com

גמלאי של אל על באגף הטכני.

לקראת גמלאות למדתי צילום

לצורך עיסוק בזמן הפנוי .

במשך הזמן הרגשתי שבצילום

אין מספיק יצירה לכן בחרתי נוסף

בפיסול המאתגר חציבה באבן .

אני מפסל דיוקנאות שאיזור השיער הוא האבן הגולמית.

לכן יש צורך לראות בדמיון את הפסל ותוך כדי עבודה מוכתבים גבולות החומר.

עדיין אני עוסק בצילום עצמי  

בגלל קלות לביים את עצמי הדבר דורש רק סבלנות ליצור דמויות עם מסר.          

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page