top of page
השתתפות בתערוכות
Jozsef Raz יוסי רז

050-5721363

 

050-5721363

 

jozsefraz@gmail.com

בדרך מהעולם האנלוגי לדיגיטאלי עברתי מהמגע הישיר בחומרים כגון צלולואיד, ברזל, עץ , זכוכית ובד לעולם דיגיטאלי שבו אני מלקט את החומרים ליצירות באמצעות המצלמה והסורק.

באמצעות עכבר המחשב אני מצייר ומפסל את היצירות.

החיפוש אחר היופי שבכיעור והכיעור שביופי באים לידי ביטוי ביצירותיי הדמיוניות מעולם הפנטזיה

השכלה בתחום האמנות
bottom of page