top of page
השתתפות בתערוכות
Matya Shick מתיה שיק

054-6570757

 

 09-7492981

tuti.shick@gmail.com

ילידת קיבוץ אורים ישראל, בעלת תואר שני בביוכימיה מאוניברסיטת ת"א.  

מתמחה בצילומי אויר אמנותיים של נופי ישראל.

השתנות הטבע, העלמות והתחדשות הם נושאים המעסיקים אותי. חוויתי משברים אישיים קשים בחיי, ובחרתי לעסוק במדיית הצילום מזווית ראיה מיוחדת – צילומי אויר ו"חיבור חזרה" לאדמה באמצעות הדפסתם והטמעתם באריחי חמר, פורצלן ומתכות.

המבט והצילום מלמעלה מציגים יריעה רחבה של פיסות נוף עוצמתיות ומרתקות שבהן מתרחשים שינויים גיאולוגיים ואקולוגיים.

פלטת הצבעים המרהיבה בשימוש הטבע כדי "לצייר" את הנופים הארצישראליים משמשת לי השראה. צילומי האמנותי מתעד  את הדיסוננס שבין מרקמי הנוף המרהיבים לבין התהליך האקולוגי, המאלץ את הטבע להשתנות תדיר ולהגיע לשיווי משקל קיומי חדש.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page