top of page
השתתפות בתערוכות
Michal Rechtman מיכל רכטמן ז''ל

052-2203525

 

09-7651389

 

michalrechtman@walla.co.il

אהבתי לפיסול החלה כשלמדתי אמנות במכללת בית ברל אצל הפסלים דב פייגין ודיוויד פיין.

אבן בשבילי זה חיבור, שפה, נשמה, דיבור, דו שיח.

לפיכך בהביטי באבן הגולמית אני רואה בתלת מימד פסל.

נוצר דיאלוג ביני לבינה. סדק רחב באבן יעלה בי את הביטוי :"משני צדי המתרס".

הפיסול לגבי הוא הטבעת חותם, זהו כתב ידי.

המוטיבים שלי הם ציפורים זוגיות , נשים, תרנגולים וזיכרונות ילדות. הם המשמשים מצע לעבודתי.

אני חוצבת כ-25 שנה באבנים מכל רחבי הארץ והעולם.

אסיים באמירה :"אין  דבר רך יותר מאבן ואין קשה יותר מאישה"(שמעון פרס)

 

 

השכלה בתחום האמנות
bottom of page