top of page
השתתפות בתערוכות
Michal Zahavi מיכל זהבי

050-3995104

 

09-7447537

 

m.zahavy@gmail.com

אני מציירת מילדות, אבל את היסוד ליצירה האמנותית קיבלתי לראשונה בלימודי הגרפיקה ב"בצלאל" בירושלים. אמנם לא סיימתי, אך זכיתי בחלק חשוב בגישה ליצירה אמנותית.

לאורך השנים, במקביל לעבודתי העיתונאית, עסקתי בציור "על אש קטנה" והשתלמתי במסגרות שונות ואצל מורים שונים, מתוכם כ-15 שנים במרכז לאמנויות ברעננה, בהנחייתו של ויקטור ללוש. בפרישה לגמלאות יכולתי להתמסר לפעילות רבה יותר.

אני מציירת בעיקר בסגנון פיגורטיבי, בטכניקות שונות:  רישום, אקריליק, פסטל ועוד, בשנים האחרונות עברתי במקביל לצייר באמצעות תוכנות מחשב, שפתחו לפני אפשרויות מרהיבות. אני עוסקת גם בציור קריקטורות ובאיור ספרים, בעיקר ספרי ילדים, שחלקם גם נכתבו על ידי ויצאו לאור ב"ספרית פועלים".

השכלה בתחום האמנות
bottom of page