top of page
השתתפות בתערוכות
Mira Kunz מירה קונץ

052-3547457

 

09-7649806

albinakb@gmail.com

בשל כישרונה והיצירתיות העצומה שלה, מירה מציירת בסגנונות שונים ועל נושאים רבים, תוך שימוש בטכניקות ציור שונות, כגון צבעי שמן, צבעי אקריל, צבעי מים ודיו חרט.
במקום להציג מציאות עובדתית, מירה יוצרות קשר בין מציאות הנוף לבין רגשות הנוסטלגיה והציונות, וחוקרת את הדואליות המתפתחת. מוצפת מבחינה רוחנית מקדושת ארץ ישראל המקראית ורגשות הציונות, אשר משכו אותה לעלות לארץ ישראל באמצע חייה (1972), מירה מציירת את אתריה ההיסטוריים של ישראל, נופים ישראליים ייחודיים, פרחים, קקטוסים, עצי דקל ואת רגשותיה, בסגנון ריאליסטי, אימפרסיוניסטי ומופשט מתון. יצירותיה מקרינות את האנרגיה של המקום, את הרטט הרגשי והרוחני שלו ורבים טוענים משרות רוגע על המתבוננים בהן.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page