top of page
Nair Kremer נאיר קרמר
פורטרט1.png

052-2361485

 

 

nair_kremer@terra.com.br

הדחף הפנימי שלי הוא הסקרנות שמגיעה מהידיעה שאני אף פעם לא באמת יודעת הכל. בתוך החיפוש למצוא תשובות, מתפתחות שאלות חדשות  שפותחות את האופקים ואת התודעה לעובדה שבעצם אין תשובה וככה כל כיוון הוא אפשרי.  מהמקום הזה נובע המגוון הגדול של האומנות שלי והדחף הפנימי שלי נמצא במרדף האינסופי המתרחב והמתפתח.

אמנית חזותית, מחנכת דרך אומנות וטראפאותית 

עבודות של נאיר מוצגות במוזיאונים ובאוספים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page