top of page
השתתפות בתערוכות
Naomi Ganor נעמי גנור
נעמי גנור.jpg

054-5482323

 

077-4000800

 

gndesign@gmail.com

הטבע, נופי ארצנו ממלאים את חיי. ההנאה והשמחה הגדולה ביותר שלי היא לצאת אל הטבע עם כן ציור וצבעים ולצייר את מה שאני רואה. ציור pleinair מאפשר לי להיות במגע ישיר עם הנוף הסובב אותי, עם היופי מסביב והעוצמה של הטבע. בציורי אני מגיבה לאור המשתנה תמיד, אל הצורות והצבעים. לא תמיד התנאים בטבע קלים, אבל ברוב המקרים התוצאות מפתיעות. לרוב אני מסיימת את הציור בנוף. לפעמים אני מתחילה את הציור בשטח ומסיימת בסטודיו. הציורים הגדולים מבוססים על צילומים שלי. 

אהבה נוספת שלי זה ציור פורטרטים, דמויות אשר בהרבה מיקרים הם חיי משפחתי. 

 

אני מציירת בעיקר ציורי שמן ולעיתים גם אקוורל, רושמת בפחם ובעפרונות.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page