top of page
השתתפות בתערוכות
ניבה הרסגור הנדין

054-4773380

 

09-7655735

 

nivahh@gmail.com

האמנות שלי מתמקדת בבריאת עולמות קסומים כתוצאה ממפגש בין עולמנו אנו לעולם גן העדן המבטא את הטוב שהיה ואת הטוב שיהיה. חיבור זה מסמל תקווה ואופטימיות ומרמז שאכן ניתן ורצוי לשאוף למציאת גן העדן גם בתוכנו ובסביבתנו.

העיסוק שלי בנושאים אלו נובע מהשקפת עולם חילונית מובהקת המאפשרת לי חירות מוחלטת.

למרות העובדה שהטבע הינו חלק בלתי נפרד מיצירותיי הרי שאינני מחקה אותו אלא יוצרת טבע פרטי משלי.

התפיסה האמנותית שלי הינה שתפקידן של יצירות אמנות לספק למתבונן גם חוויה אסתטית. הציפייה שלי הינה שהצופה יחלוק עם היצירה את אותו רגע קסום או את אותה תחושה אופטימית הטמונים בעבודה.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page