top of page
השתתפות בתערוכות
Ofira Barak אופירה ברק
ofira barak.jpg

054-3456895

 

09-7493996

 

ofira-barak@012.net.il

כבת למשפחת אמנים אני ממשיכה את השושלת יותר מחמישים שנה.

הציור כמו הטבע עשוי רבדים ושכבות המשתלבות ומבצבצות אחת בתוך חברתה ומקרינות צבעים ובני גוון. מראות מקום אלו נספגו בתוכי משך עשרות שנות חיים בגליל.

     תוך התבוננות מתמדת בטבע ובאדם, עצי זית וברוש, נביטה, פריחה, חידלון ושבר.

     אני רוצה לקרב את הצופה אל מרחבי השדות שבציוריי ואל אופיו של האדם.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page