Summer-Wotercolor-73X53cms
Summer-Wotercolor-73X53cms
-Chrysanthemun-Oil on canvas90X120cms
-Chrysanthemun-Oil on canvas90X120cms
Haya-Watercolor-53X36cms
Haya-Watercolor-53X36cms
2005 - Acrylic on canvas 90X120 Througe the field
2005 - Acrylic on canvas 90X120 Througe the field
2014 - Acrylic on canvas 100X70 Olive trees
2014 - Acrylic on canvas 100X70 Olive trees
2006 - Acrilic on canvas 120X90 Cypress trees_edited
2006 - Acrilic on canvas 120X90 Cypress trees_edited
2014 - Acrilic on canvas 80X60 Aloe vera plant
2014 - Acrilic on canvas 80X60 Aloe vera plant
2013-Acrylic on canvas 100X120
2013-Acrylic on canvas 100X120
2013 - Acrylic on canvas 100X120 Weed
2013 - Acrylic on canvas 100X120 Weed
2016-Oil on canvas 90X70cm- Illuminatad inside
2016-Oil on canvas 90X70cm- Illuminatad inside
Have doubts
Have doubts
2015-Oil on canvas 40X50cm Self portrait
2015-Oil on canvas 40X50cm Self portrait
השתתפות בתערוכות
Ofira Barak אופירה ברק
ofira barak.jpg

054-3456895

 

09-7493996

 

ofira-barak@012.net.il

כבת למשפחת אמנים אני ממשיכה את השושלת יותר מחמישים שנה.

הציור כמו הטבע עשוי רבדים ושכבות המשתלבות ומבצבצות אחת בתוך חברתה ומקרינות צבעים ובני גוון. מראות מקום אלו נספגו בתוכי משך עשרות שנות חיים בגליל.

     תוך התבוננות מתמדת בטבע ובאדם, עצי זית וברוש, נביטה, פריחה, חידלון ושבר.

     אני רוצה לקרב את הצופה אל מרחבי השדות שבציוריי ואל אופיו של האדם.

השכלה בתחום האמנות
  • Facebook App Icon
  • Instagram