A66I9689
תמונה
A66I9690
A66I9655
A66I9654
A66I9650
A66I9668
A66I9675
A66I9659
A66I9647
A66I9677
A66I9648
Show More
Show More

054-4655786

 

03- 6886768

 

peggysh@levitansharon.co.il

הציורים שלי מתארים התרחשות, וסיפור אנושי בתוך הטבע או על רקע סביבתם הטבעית הקונקרטית של האנשים.

 

הציורים משקפים התבוננות באינטראקציה האנושית, תוך חיפוש אחר ההרמוניה בין אדם לאדם ובין אדם וסביבתו. פלטת הצבעים וגם הקומפוזיציה, מסייעות בהעברת התחושה של שלמות ואיזון גם לצופה.

 

לרוב, האנשים מצויירים מרחוק, או מאחור, והדבר מותיר אצל המתבונן אלמנט של סקרנות ומעלה הרהורים לפרשנות הסיטואציה.

 

בעיסוקי כעורכת דין, אני פועלת בתוך סביבה לעומתית של מחלוקות ויריבויות, וגם במסגרת זו, אני מייחסת חשיבות למקומו המרכזי של האדם במסכת העובדתית, ולצורך ליישב מחלוקות, ולפתור סתירות.

 

הציורים- שמן על בד.

  • Facebook App Icon