top of page
השתתפות בתערוכות
Peggy Sharon פגי שרון

054-4655786

 

03- 6886768

 

peggysh@levitansharon.co.il

הציורים שלי מתארים התרחשות, וסיפור אנושי בתוך הטבע או על רקע סביבתם הטבעית הקונקרטית של האנשים.

 

הציורים משקפים התבוננות באינטראקציה האנושית, תוך חיפוש אחר ההרמוניה בין אדם לאדם ובין אדם וסביבתו. פלטת הצבעים וגם הקומפוזיציה, מסייעות בהעברת התחושה של שלמות ואיזון גם לצופה.

 

לרוב, האנשים מצויירים מרחוק, או מאחור, והדבר מותיר אצל המתבונן אלמנט של סקרנות ומעלה הרהורים לפרשנות הסיטואציה.

 

בעיסוקי כעורכת דין, אני פועלת בתוך סביבה לעומתית של מחלוקות ויריבויות, וגם במסגרת זו, אני מייחסת חשיבות למקומו המרכזי של האדם במסכת העובדתית, ולצורך ליישב מחלוקות, ולפתור סתירות.

 

הציורים- שמן על בד.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page