top of page

כתבו עלינו

אמני מולהיים מתארחים בבית האמנים

אמני מולהיים מתארחים בבית האמנים

אירוח ילדים מהדרום

אירוח ילדים מהדרום

השרון פוסט אוגוסט 2014

פעילות למען בעלי צרכים מיוחדים

פעילות למען בעלי צרכים מיוחדים

השרון פוסט - דצמבר 2014

בגלל מסמר - יוסי רז

בגלל מסמר - יוסי רז

מאת הדסה גורוחובסקי אוצרת התערוכה 8.10.2014

יצירות מאירות - קהילה זוכרת

יצירות מאירות - קהילה זוכרת

מתוך קול הכפר

תרזה חורין קרגולה - אמנות נאיבית

תרזה חורין קרגולה - אמנות נאיבית

Jerusalem Post

נא לגעת - אודות התערוכה נגיעות

נא לגעת - אודות התערוכה נגיעות

כפר סבא LOCAL

כתבה על אורי בית אור

כתבה על אורי בית אור

קול הכפר

אמני כפר סבא דורשים בית אמנים

אמני כפר סבא דורשים בית אמנים

כפר סבא LOCAL 6.2.2014

מאיר קדוש

מאיר קדוש

קול הכפר

מירה קונץ

מירה קונץ

קול הכפר

ברוריה צימרמן

ברוריה צימרמן

קול הכפר

פנינה מלך

פנינה מלך

"ירוק"

אתי שרוני

אתי שרוני

קול הכפר

אורי בית אור אות וחומר

אורי בית אור אות וחומר

חדשות השרון 18.6.2014

אודות עמותת אמן בעירו

אודות עמותת אמן בעירו

חדשות השרון 17.12.2013

דני רז

דני רז

קול הכפר

יוסי רז - אייקון נולד

יוסי רז - אייקון נולד

מגה פיקסל 18.11.2012

ונתן העץ פריו

ונתן העץ פריו

קול הכפר

כאן על פני האדמה

כאן על פני האדמה

קול הכפר

פתיחת תערוכה בלחם ארז

פתיחת תערוכה בלחם ארז

קול הכפר

תערוכת חורף אמן בעירו

תערוכת חורף אמן בעירו

חדשות השרון 17.12.2013

התערוכה - קהילה זוכרת

התערוכה - קהילה זוכרת

כפר סבא LOCAL 3.4.2014

"אודות התערוכות "נופים" ו"מבט אישי"

"אודות התערוכות "נופים" ו"מבט אישי"

ירוק בשרון אפריל 2014

במבט אישי - לחם ארז

במבט אישי - לחם ארז

מאת אירית מרק

bottom of page