top of page

תערוכה וירטואלית 5 - אביב

איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב סביב ואם רואים, שאין עוד בוץ בשבילים ואם רואים שנעלמו המעילים ואם פרג וגם חרצית לכבוד החג קישטו ארצי, אז יודעים שבא אביב. הניצנים נראו בארץ וקול התור נשמע בארצנו. מרבדים צהובים של חרציות, חרדל מצוי, קחוונים לבנים ותורמוסי ההרים הסגולים מקשטים את השדות. בבוא האביב, נישאים באוויר ריחות משכרים וקולות ציוץ ציפורים, כמו הדוכיפת ההדורה. האביב נתן השראה ליצירה אצל אמנים בתחומים שונים, וגם אנו בשכרון חושים של האביב נפתח בתערוכה,בה יצירותינו יהיו פרי האביב הפרטי שלנו. אם במוסיקה, ריקוד, פריחה וכל דבר שלדעתכם מייצג אביב.

Comments


bottom of page