top of page

שקיפות והשתקפות - תערוכה חדשה בבית האמנים

האור הוא יסוד בעל חשיבות אדירה בתרבות ובאמנות. האור, אותה מהות שבלעדיה אין "כלום", נתפס לאורך ההיסטוריה יסוד מרכזי לא רק במובן הפיזי אלא גם במובן הסמלי: הוא מסמל את האלוהי, את הנשגב, את האמת, את התבונה ואת החיים עצמם. בנוסף לכך התופעות הקשורות בהחזר האור מגופים ממורקים ומעברו דרך גופים שקופים רתקו משחר ההיסטוריה את האנושות. מבחינה תרבותית נקשרו באובייקט המראה אמונות ומשמעויות מסטיות שונות. כך שאין זה פלא, שנושאים כמו שקיפות והשתקפות, חזרו שוב ושוב בתולדות האמנות, זאת ועוד כאשר יצירות אמנות הושוו לא אחת לחלונות או למראות. התופעות הפיסיקליות הנוצרות על ידי חומרים שקופים וטכנולוגית עיבוד המראות, יכולות להפתיע אותנו או להיות מקור להנאה.

המראה משקפת את המציאות המתרחשת מולה, באופן אובייקטיבי וללא משוא פנים, כפי שאמורה לעשות עיתונות הגונה ובלתי משוחדת. כך גם תפקידה של האמנות בכלל, הקריקטוריסט והסטיריקן בפרט, הם כמי שמציבים מראה מעוותת לפני החברה, ללמדה בדרך העיוות וההגזמה את מה שעליה לדעת על עצמה ועל העומדים בראשה. ואילו המונח שקיפות זלג בשפה מהיבט בפיסיקלי של חומרים מעבירי אור למשמעויות חברתיות ואתיות נוספות. לדוגמה הדרישה מארגונים ציבוריים לנהל את ענייניהם בצורה גלויה לציבור או הנטייה להתעלם מקיומן של קבוצות חברתיות חלשות.

בתערוכה מוצגות עבודות ציור, צילום ופיסול חדשות של אמנים חברי עמותת "אמן ועירו" בעיר כפר סבא. הבחירה לתת ביטוי חזותי, בהיבט הפיסיקאלי לנושא התערוכה "שקיפות והשתקפות", היא כמובן מתבקשת, כשכול אמן מעביר את הדימוי דרך הפילטרים האמנותיים שלו. היו אמנים שהתייחסו לצד החברתי, תרבותי, פוליטי, צרכני, כשהשקיפות מקבלת ביטוי להתעלמות מחלקים שונים באוכלוסיה דוגמת הפזורה הבדואית סביב באר שבע או התינוקות המתים בין אם הם שנשטפים לחוף הים או נשכחים ברכבים. היבטים נוספים של אבדן הפרטיות דרך המציצנות התרבותית חברתית, מבחינה צרכנית ומבחינת כוחניות הרשויות.

הדברים שרואים כשאנו מתבוננים ביצירות אמנות אלה או הסתכלות בתופעות הפיסיקליות של ההשתקפויות והשקיפויות שלהם, יכול לשנות את צורת התפיסה החזותית שלנו ולעורר בנו חשיבה חדשה.

אוצר אילן בק

bottom of page