top of page

תערוכה חדשה - "נוזל מוצק" 2019

אמני כפר סבא בתערוכה משותפת

התערוכה "נוזל/מוצק" מאגדת תחת צמד מילים זה, יצירות אמנות של 17 אמני/יות מקבוצת "אמן בעירו" כפר-סבא ואורחים, העוסקות במשמעויות העולות מהן, מפרספקטיבות תמטיות וצורניות שונות.

העבודה לקראת התערוכה זימנה למשתתפות/ים בה הצעה להתבוננות בעולם מפרספקטיבה מסוימת והולידה תוצרים הפותחים מושגים המתארים לרב מצבי צבירה של חומר, לאפשרויות קריאה שונות.

המחשבה על שני המושגים השגורים לכאורה באופן קונקרטי, או לחילופין, באופנים מטאפוריים וסימבוליים, הולידה מגוון נקודות מבט, הבאות לידי ביטוי ברוח ובחומר. מתוך העבודות עולות פרשנויות אישיות, שהתגבשו בעקבות מבט חקרני פנימה כמו גם החוצה אל העולם, לפי מידת הפתיחות, והסקרנות של האמניות/ים עצמן/ם. כך נוצרה תערוכה, שהיא מעין שיח על פרשנותם של מושגים השגורים בשפת היומיום.

אוצרת: נטע גל עצמון

גלרית תמונות:


bottom of page