top of page

תערוכה חדשה - "סוד" 2020

אמני העיר כפר סבא מציגים בתערוכה משותפת

התערוכה בהפקתה של קבוצת האמנים "נקודת מבט" בהשתתפות של אמנים מ"אמן בעירו"

אוצרת: גלית סמל

סוד

The Secret

אמני העיר כפר-סבא מציגים

אוצרת: גלית סמל

14.3.2020 > 20.2.2020

פתיחה: יום ה', 20 בפברואר 2020 , בשעה 20:00

Opening: Thu. February 20th 2020 at 8 pm

מי איננו מסתיר סוד? לכולם יש סודות. כוחו של הסוד טמון בעצם המניעה מלחשוף את תוכנו. זהו מעגל סגור ושמור המכיל ביטחון וגם פחד. מה אנו בוחרים לשמור לעצמנו? כיצד נראה הסוד? ממי הוא מוסתר ומהו המרחב שבו הוא בא לידי ביטוי? בתערוכה מוצגות עבודות העוסקות בסודות בהיבטים שונים: עבודות המצפינות בתוכן סוד, או כאלה החושפות אותו, עבודות שעוסקות בסודות שהשתלטו על החיים ומצד שני באושר הטמון בהקלה שבחשיפה ובווידוי.

בתפר שבין הסתרה וגילוי חבוי עולם חמקמק. הסוד מכיל בתוכו פחד, פוטנציאל לחשיפה אשר עלול לשנות את האופן בו הסביבה תופסת אותנו, אולי אפילו להעמידנו בסכנה ולגבות מאתנו מחיר אישי כבד. מצד שני, ישנם פרטים המקבלים את יופיים וערכם מעצם היותם סמויים מן העין. תערוכה זו מבקשת להבין מהם מנגנוני ההסתרה וההצפנה וכיצד הם פועלים מחד? ומאידך, מהן שיטות הגילוי והחשיפה ומשמעותן, תוך הבנת הכוח של שמירת הסוד והאומץ שבשחרורו. בעולם שהפך להיות חסר גבולות, שיתופי וחושפני, לפעמים נדמה שלא נותר לנו מקום מסתור. האם נותרו עוד סודות בין אנשים, או שהכל חשוף תחת מצלמות הריאליטי?

העבודות מאפשרות לצופה הזדמנות להתבוננות כנה, לעתים חושפנית או מציצנית בדבר הנסתר החבוי מן העין. נוכל לחקור את נראות הדברים וממשות פני השטח שלהם. נוכל להעז ולחפש גם את מה שמתחת לפני השטח, אולם הדברים יכולים להיות מורכבים ומסובכים. החיפוש הבלתי נגמר יכול להשאיר אותנו במצב של חיפוש תמידי אחר הרמז הבא. תוך כדי החיפוש, יכולים לעלות ולצוף סמלים מסתוריים.

bottom of page