top of page

054-2332742

 

077-4045005

 

betorori@gmail.com

אני מבוסס כבר מעבר ל-86. אני יוצר (או מייצר) אומנות עוד לפני הילדות. מאז, אני ממשיך, גם כשלא צריך. התחלתי בפיסול ובציור. בגלל שפע חסרים התמקדתי בציור. נטייתי זו שרתה קצת בצבא והרבה בקיבוץ ובאמנות במכללת ספיר, אותה הקמתי ובראשה עמדתי. הייתי פעיל בקרב אמנים בנגב, בתנועה הקיבוצית ובכפר סבא.

בציוריי, מסביבותיי אני יוצא לדמיוני שבאבסטרקט, נסוג מה-"כמו" אל ה-"כשלעצמו". בפעילותי זו, כל חומר וטכניקה לגיטימיים לפי תרומתם לאמנות. האמצעים והחומרים פשוטים. שפע דברים השפיעו עלי. הבכיר הוא שפע החסרים: מקום, זמן, סביבה, מימון, תנאי עבודה ואחסון, אשמח גם ליותר כישרון, במאה ה-21 התפניתי יחסית. גם בגלל זה נוצרו רבים אלפי ציוריי. לפצותם, אני מציגם תכופות בתערוכות ובאינטרנט, כי הזמן הולך ותם

השכלה בתחום האמנות
השתתפות בתערוכות
bottom of page