new 1
new 12
new 11
new 7
new 10
new 3
new 2
new 4
new 5
new 6
new 8
new 9
Show More
Show More

054-2332742

 

077-4045005

 

betorori@gmail.com

בגיל 82, אני מצייר כ-83 שנים. התחלתי בפיסול ובציור. בגלל שפע חסרים התמקדתי בציור. נטייתי זו שרתה קצת בצבא והרבה בקיבוץ ובאמנות במכללת ספיר, אותה הקמתי ובראשה עמדתי. הייתי פעיל בקרב אמנים בנגב, בתנועה הקיבוצית ובכפר סבא.

בציוריי, מסביבותיי אני יוצא לדמיוני שבאבסטרקט, נסוג מה-"כמו" אל ה-"כשלעצמו". בפעילותי זו, כל חומר וטכניקה לגיטימיים לפי תרומתם לאמנות. האמצעים והחומרים פשוטים. שפע דברים השפיעו עלי. הבכיר הוא שפע החסרים: מקום, זמן, סביבה, מימון, תנאי עבודה ואחסון, אשמח גם ליותר כישרון, במאה ה-21 התפניתי יחסית. גם בגלל זה נוצרו רבים אלפי ציוריי. לפצותם, אני מציגם תכופות בתערוכות ובאינטרנט, כי הזמן הולך ותם

  • Facebook App Icon