the inner and physical home
strange windows, near me and mine
IMG_4983
IMG_4982
IMG_4981
IMG_4980
IMG_4979
IMG_4977
IMG_4976
20141121_103418
20141121_102140
20141121_093650
Show More
Show More

09-7432046

 

052-2447427

 

broudner@gmail.com

נולדתי להורים אמנים ומגיל צעיר אני חיה בסביבה אמנותית.

אני עובדת בסגנון אקספרסיוניסטי-רומנטי, מבטאה את רגשותיי מהחוויות של החיים.

הושפעתי משלומי שלי, החייל שנהרג, שהעסיק אותי בעולם שמעבר, עולם שהושפע מחלומותיי בלילות .

לאורך כל שנות יצירתי אני מושפעת מהחמסינים שבארץ מהמים ומאור השמש  המיוחד.

במהלך עבודתי אני מתבוננת ביצירה המתהווה ומכל זווית יש באפשרותי לגלות עולם חדש שמעורר סקרנות  ועניין מבחינתי המתקשר לנושא המרכזי,

לאחרונה אני מצמצמת באובייקטים ומבליטה את המסר העיקרי.עובדת בידיים בלבד, רושמת וחורטת בציפורני ידי או בענפי עץ טבעיים ומשתמשת בטכניקות שונות, כי אני מרגישה נקייה שלמה ובוגרת בתוך החיים שלי.

  • Facebook App Icon