top of page
Yaara Drimer יערה דרימר
IMG_20230105_150854.jpg

054-44660121

 

 

yaaradrimer@gmail.com

כאמנית פמיניסטית ,אישה, אם ומורה לאמנות מרחבי העשייה שלי נעים במפגשים בין זהות למגדר, גוף וחומר. בשנים האחרונות אני חוקרת תמות הקשורות למערכת היחסים המורכבת שיש לנו הנשים עם הגוף שלנו בעיקר בהיבטים של גיל ,מודלים של יופי ואסתטיקה באופן כללי. אני עובדת במגוון רחב של טכניקות מקולאז'ים בנייר עד לפיסול בעורות ,צילום ווידאו ארט.

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page