top of page

הצטרפות לעמותה

קול קורא.jpg

אחת המטרות החשובות של הקבוצה היא לאתר ולצרף חברים חדשים העומדים בקריטריונים שהקבוצה הציבה לעצמה.
 

זכויות החבר  
פעילות באגודה: זכות בחירה והיבחרות לתפקידים באגודה, שותפות בקביעת מדיניות תכניות ופעילויות

השתתפות בתערוכות משותפות של הקבוצה, 

השתתפות בפעילויות העשרה פנימיות וסיוע הדדי

הצגה בגלרית האמנים באתר הקבוצה: אלבום אישי ותערוכות וירטואליות

השתתפות במיזם השאלת יצירות
השתתפות במיזמים של הכללת אמנות בפעילויות הקהילה: פסטיבלים, ביאנלות ואירועי תרבות וחברה

 

חובות החבר 

לקחת חלק בפעילויות הקבוצה על מנת לאפשר ארגון והוצאה לפועל של רעיונות, תכניות ותערוכות שהקבוצה יוזמת.

תשלום שנתי 330 ₪ (נכון לשנת הפעילות הנוכחית)

 

תהליך הקבלה 

על המועמד למלא תחילה את השאלון על ידי לחיצה על "הצטרפות לעמותה" בתחתית העמוד בנוסף לשלוח צילומים של 10 ממיטב עבודותיו שעשה ב שנים האחרונות למייל nsfl64@gmail.com

צוות קבלה של הקבוצה בשלב ראשון יבחן את העבודות שנשלחו, ובהמשך יבקר אצל המועמד במקום יצירתו, ישוחח עמו ויתעניין בתחומי פעילות, עניין ונכונות להשתלב.

בעקבות הפגישה הצוות ישקול וישלח החלטתו למועמד.

עם אישור הקבלה, החבר החדש יסדיר את כל מחויבויותיו, כולל השתלבות באחריות ובפעילות. 

bottom of page