top of page
השתתפות בתערוכות
פורטרט.jpeg

050-6700230

 

 

Ofridam1@gmail.com

ילידת כפר סבא ומתגוררת בה כיום

בציורי מבטאת את התשוקה לצבע ולחיבור דימויים מזכרונות ומחוויות יומיומיות

אופן עבודתי הוא גילוי וחשיפה ולכן ציורי מתאפיין ברישום קולאז' בהתחלה ובהמשך הוא משתנה ומתהווה עד אשר אני מתרצה

הדימויים נטמעים בחלל פתוח/סגור תוך יצירת אוירה סוריאליסטית סיפורית שמשאירה הרבה מקום לי כיוצרת ולמחוזות הדימיון של המתבונן.

מציירת בצבעי שמן ואקריליק וכן בטכניקה מעורבת

השכלה בתחום האמנות
bottom of page