top of page
השתתפות בתערוכות
Ada Moran Riess עדה מורן רייס

054-4817165

 

054-4817165

 

adamoran7@gmail.com

הפיסול בחומר טבעי מחייב לשלב את תכונות החומר עם הצורה

הפיסול שלי לחלל הפנימי בנוי מצורות אורגניות בשילוב עם צורות גיאומטריות. אני משתדלת להשאיר חלק מהאבן במצבה הטבעי כדי להדגיש את ראשוניותה.

בפיסול הסביבתי אני בוחנת את האזור שבו יוצב הפסל, מתכננת ומחפשת את הדרך לדואליות בין הפסל לסביבה.

בעבודות שיש בהן יותר מחומר אחד אני מאתגרת את עצמי בחיפוש אחר שילובי חומרים שאיתם אצליח לייצר "תוצר חדש", ליצור תחושה נוספת דרך הדו שיח שנוצר ביניהם. החיבור בין שני חומרים, כמו בין שני אנשים, יוצר תמיד תוצר שלישי, שיוצר סוג של אנרגיה חדשה.

בעבודתי אני שואפת לגרום לצופה תחושה של נינוחות בהתבוננות שלו בפסל ובמרחב.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page