top of page
WhatsApp Image 2022-09-04 at 19.44.10.jpeg

052-8543618

 

innadv@gmail.com

הרעיון לציור מופיע אצלי באופן ספונטני, ולרב נובע מהתאהבות רגעית בסצנה ריאליסטית או ברעיון מופשט.

העבודות שלי מתחילות מתכנון רעיוני, כאשר הצבעוניות והצורניות מתפתחות עם כל שלב וכל סקיצה.

ציור בצבעי מים עם המיידיות שלו וההפתעות הבלתי צפויות שהחומר מביא עמו, תורם להתפתחות  של היצירה.

בטכניקה אני אוהבת לחקור קומפוזיציות שמאפשרות להדגיש אלמנטים עם צבעוניות מנוגדת.

השתתפות בתערוכות
השכלה בתחום האמנות
bottom of page