top of page
השתתפות בתערוכות
Meir Kadosh מאיר קדוש ז"ל

054-5295989

 

09-7677521

 

meirkadosh@hotmail.com

מאיר קדוש
אני מצייר כ-50 שנים. בלימודיי רכשתי מיומנויות כגון ראייה נרחבת, בניית רישום, הנחת צבע וכן קומפוזיציות. מכל המורים שהשכלתי מהם, היו אמנים מודרניים שהושפעו מאמנים דוגמת פול סזאן עד פיקאסו ובראק, וכל האומנות המופשטת שבאה אחריהם.
לפני שאני מצייר, אני בוחר בנושא מסוים שיעורר בי השראה ליצירה. הנושא צריך להיות מול עיניי בכדי לבנות קומפוזיציה שתהיה בנויה משטחים מופשטים, מניגודי צבעים, מכתמים, מרישומים ומשקיפויות הצבע.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page