top of page
השתתפות בתערוכות
Meir Kapach מאיר קאפח

052-8495784

 

09-7673862

 

meir.kapah@gmail.com

אמנותי נובעת מצורך טבעי לבטא חוויות, זיכרונות ומחשבות מתוך אמונה שיהיו רבים אשר יזדהו   עמם. ייעודי כאומן לגרום לצופה להפליג אל מחוזות הדמיון ולקבל חוויה תרבותית אסתטית.

בחירת הנושאים שלי אינטואיטיבית ותלויה בעוצמת הזיכרון הוויזואלי או בחוויית ההתבוננות שלי באובייקטים.

מהלך העבודה דורש ממני חוקיות וסדר כגון: רשום, שכבות צבע רזות, הצללות, הבהרות ושכבות נוספות עד סיום.

עבודתי האחרונה היא רחובות ילדותי הפסטורלית- שכונת עולים אשר לא נותר בה זכר מן הפשטות היפה. בעבודה קודמת תיארתי חוויה פנטסטית בנעוריי- פנטזיה של ראשית האהבה.

נראה שעבודותיי מתאפיינות לרוב בריאליזם עם נגיעות סוריאליסטיות,  אולם אינן מוגבלות לטכניקה או ז'אנר מוגדרים.

השכלה בתחום האמנות
bottom of page