top of page

קהילה זוכרת 2016

אמני "אמן בעירו" משתתפים מדי שנה בפרויקט יחודי של יד לבנים בשיתוף של עירית כפר סבא - "קהילה זוכרת".

במהלך הפרויקט נפגש האמן עם משפחה שכולה, שומע את הסיפור של החייל\ת מהמשפחה, נחשף לתמונות הילדות ובהשראת המפגשים והסיפורים מכין יצירה. כמנהג הפרויקט היצירה מוצגת בתערוכה משותפת בערב מסכם ובסופה מוענקת למשפחה.

משתתפי הפרויקט: אופירה ברק, אינה דוידוביץ, אלכס גל, אתי שרוני, בלה לוין, חים חגג, יוסי רז


bottom of page